Móng Cái: Lễ hội đình Trà Cổ – tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống miền biên ải

Từ ngày 28/6 – 1/7/2022, UBND TP. Móng Cái sẽ tổ chức Lễ hội đình Trà Cổ năm 2022 tại Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình Trà Cổ và các khu vực phụ cận thuộc Khu du lịch Trà Cổ.

Lễ rước trong phần Lễ của lễ hội (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Lễ hội đình Trà Cổ là lễ hội truyền thống, được duy trì tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh những  giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa  tâm linh, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển sản phẩm Du lịch và Đề án phát triển Du lịch thành phố; thông qua việc tổ chức chương trình, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương; tưởng nhớ công ơn của các vị tiền nhân đã có công khai phá, lập nên làng Trà Cổ xưa. Đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, nâng cao trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ hội đình Trà Cổ năm 2022 là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện trong chương trình kích cầu du lịch của thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung năm 2022. Thông qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị, nét đẹp văn hóa của đình Trà Cổ, giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của di tích Quốc gia đình Trà Cổ và nét đẹp di sản văn hóa thành phố Móng Cái.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có các hoạt động: Lễ Mộc dục; lễ rước mâm hoa quả và cây đèn thần vào đình; tiễn Ông Voi ra đình chầu; Lễ Thỉnh sinh; Khai mạc lễ hội; Lễ nghênh thần; Lễ an vị; Chuyển ông voi về nhà; Lễ đóng cây cai đám; Gọi sổ bìa xanh; dâng lễ của nhân dân và du khách; Dâng lễ tại chùa Nam Thọ và Đền Thánh Mẫu; rước cỗ chay cỗ mặn của ông đám cũ; dâng lễ của các Khu Nam Thọ, Đông Thịnh, Tràng Lộ, Tràng Vĩ; Lễ cất cây cai đám; gọi danh sách ông đám mới; Rước cỗ chay cỗ mặn của ông đám mới; Lễ đại tế; Lễ tống đăng; Làm lễ thí ôn; Bế mạc Lễ hội.

Phần hội có các hoạt động: Chấm thi Ông Voi; chương trình nghệ thuật chào mừng ; trò chơi dân gian (thi đan lưới, kéo co, đi cà kheo, viết thư pháp, nhảy bao bố…).

Anh Nguyễn

DANH MỤC BÀI VIẾT